Ga verder naar de inhoud

Aanpassing toekenningsmodaliteiten van de Sociale Maribel in PC 329.01

15.11.2022

Op 28 oktober 2022 werden de modaliteiten van toekenning voor socialemaribelmiddelen in PC 329.01 herzien. Het beheerscomité van het Fonds besliste om vanaf die datum enkel nog te werken aan de hand van oproepen. Zij zullen bij elke verdelingsronde -afhankelijk van de beschikbare middelen en de noden van de sector- de criteria bepalen voor de verdeling van de socialemaribelmiddelen. Hierna zal er een oproep gelanceerd worden naar de kandidaten, die al dan niet kunnen intekenen op de toegekende middelen. Deze aanpassing kwam er in het kader van een hogere rechtszekerheid voor de organisaties.

Verdere informatie over de sociale maribel is terug te vinden in het werkingsdocument en onze syllabus.

Bijkomende vragen over de Sociale Maribel? Mail naar helpdesk@sociare.be

Anderen lazen ook dit:

Arbeidsdeal: modeldocumenten voltijdse vierdagenweek

De arbeidsdeal, wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, heeft de mogelijkheid ingevoerd om een voltijdse werkweek op 4 dagen te presteren.

Je vindt hier de modelclausules om dit in te voeren in de organisatie.

De arbeidsdeal: Overzicht van de gepubliceerde maatregelen

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd op 10 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet staan de maatregelen die getroffen werden in het kader van de arbeidsdeal.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!