Ga verder naar de inhoud

Drie nieuwe cao's in paritair comité 329.01

18.12.2020

Vandaag ondertekenden we in paritair comité 329.01 maar liefst 3 cao’s: over het sectorpensioen, sociale maribel en eindejaarspremie. In dit artikel lees je meer details.

Cao 1: sectorpensioen

De eerste cao heeft te maken met het sectorpensioen en legt het percentage van de bijdragen voor het jaar 2021 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "sociaal fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" vast. De cao regelt ook tot wanneer je een aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2021 kan indienen.

Deze cao bepaalt dat:

  • je in 2021 een gemiddelde bijdrage van 0,21% betaalt van het brutobedrag van de bezoldigingen.
  • de inning van de bijdrage sectorpensioen gebeurt in het 3de en 4de kwartaal aan 0,42%.
  • je de vrijstelling uiterlijk op 15 april moet aanvragen.
  • er in het eerste en het tweede kwartaal geen bijdragen worden geïnd.

Cao 2: sociale maribel

De tweede cao gaat over maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in de Vlaamse socio-culturele sector ofwel “cao sociale maribel”. In deze cao voeren we een aantal wijzigingen en vereenvoudigingen rond sociale maribel door naar aanleiding van het gewijzigde koninklijk besluit uit 2019.

Cao 3: eindejaarspremie


De derde en laatste cao die we vandaag ondertekenden is die ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2020 inzake de toekenning van een eindejaarspremie.

Het vast bedrag van de eindejaarspremie legden we vast op 536,62 euro.

Anderen lazen ook dit:

Consumptiecheque: een nieuw loonvoordeel

De regering heeft een solidaire relancemaatregel genomen die het mogelijk maakt voor werkgevers om (elektronische) consumptiecheques te geven aan hun werknemers die daarmee zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca en de cultuursector, kunnen ondersteunen.

De cheques zijn volledig vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen en moeten niet aangerekend worden op de loonnorm voor de periode 2019-2020.

Corona: cheques blijven minstens 6 maanden langer geldig

Maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques zullen minstens 6 maanden langer geldig blijven. Door de coronacrisis hebben heel wat werknemers immers nog niet de kans gehad om die cheques te besteden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!