Ga verder naar de inhoud

25-dagenregel wordt in 2021 50-dagenregel voor bepaalde functies

10.06.2021

De zogenaamde 25-dagenregel of artikel 17 wordt in 2021 uitzonderlijk naar 50 dagen uitgebreid voor bepaalde functies en categorieën. Dat bepaalt het koninklijk besluit van 20 mei 2021. De maatregel gaat retroactief in vanaf 1 januari 2021.

50-dagenregel: over welke functies en categorieën gaat het?

Bij de uiteindelijke publicatie van het KB is er voor gekozen om de 25-dagenregel in 2021 op te trekken naar 50 dagen voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder artikel 17, met uitzondering van:

  • De VRT, de RTBF en BRF alsmede de personen die, in hun organiek personeelskader opgenomen, daarenboven in hoedanigheid van artiest tewerkgesteld worden (art. 17 §1 2°)
  • De inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van deze manifestaties tewerkstellen (art. 17 §1 6°)


50-dagenregel: wat betekent dit concreet voor de socioculturele sector?

Voor onze sector betekent dit concreet dat de 25-dagenregel wordt uitgebreid naar 50 dagen voor volgende activiteiten en functies:

  • organisaties die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten: personen die je als beheerder, huismeester, monitor of bewaker tijdens de schoolvakanties tewerkstelt (art. 17 §1 3°)
  • door de overheid erkende organisaties die socioculturele vorming en/of sportinitiatie verstrekken: personen die je buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties tewerkstelt als animator, leider of monitor (art. 17 §1 4°)

50-dagenregel: uitbreiding dan toch niet enkel beperkt tot monitoren

Oorspronkelijk werd er gevraagd om uitzonderlijk te voorzien in een verhoging van het aantal werkdagen voor monitoren die werken onder de 25-dagenregel in 2021. Zij begeleiden jeugdstages, sportkampen, speelpleinactiviteiten en naschoolse-opvanginitiatieven als gevolg van de maatregelen al een tijdje in kleinere groepen. Door die kleinere groepen zijn er nu logischerwijs ook meer monitoren nodig. En het aantal mensen dat bereid is als om monitor te werken, is ook niet onbeperkt.

De regering heeft uiteindelijk toch gekozen voor een ruimere formulering van het toepassingsgebied, waar we dus nu rekening mee moeten houden zoals geformuleerd in het KB.


Meer lezen over de 25-dagenregel?

Check dan onze FAQ en syllabus:

Bronnen:

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
  • NAR ADVIES 2214 van 27.04.2021, Tijdelijke uitbreiding van het aantal dagen zonder onderwerping aan de sociale zekerheid voor de vakantiemonitoren – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969
  • Administratieve instructies 2021/2 van RSZ
  • KB van 20 mei 2021 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Belgisch Staatsblad 1 juni 2021.

Anderen lazen ook dit:

Corona: compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid - UPDATE: bedragen gekend!

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. De bedragen daarvoor zijn nu bekend, je sociaal secretariaat verrekent dit normaal gezien automatisch.

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!