Disclaimer en Privacyverklaring

Je leest hier de disclaimer en privacyverklaring. Dat laatste zowel voor de website www.sociare.be (inclusief cookies), als voor Sociare naar contactpersonen en derden toe. 

 

1. Algemene privacyverklaring Sociare naar contactpersonen en derden toe

Sociare hecht veel belang aan de privacy van iedereen: van contactpersonen van leden tot derden. Je leest hier de algemene privacyverklaring van Sociare naar contactpersonen en derden.  

 

2. Disclaimer en privacy www.sociare.be

 

Gebruik van de Sociare-website

De informatie op www.sociare.be is bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Gebruik van teksten en beelden voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits een correcte bronvermelding: 'Bron: Sociare, socioculturele werkgeversfederatie, www.sociare.be'

Sociare stelt de website zorgvuldig samen en onderhoudt die ook zorgvuldig. Bronnen zijn de wetgeving en andere betrouwbaar geachte bronnen. Sociare doet er alles aan om die informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen we de juistheid en actualiteit van de informatie niet 100% garanderen. Elk geval is specifiek en in zijn context te bekijken.

Ook wat betreft de interpretatie en toepassing van de wetgeving maakt Sociare gebruik van betrouwbaar geachte bronnen zoals eerdere rechtspraak en rechtsleer. Maar we kunnen de beoordeling van rechtbanken en hoven, die soeverein oordelen, niet voorspellen.
Bedenkingen of twijfels bij de informatie kan je steeds aan ons overmaken via info@sociare.be. Leden van Sociare kunnen met hun specifieke vragen en gevallen terecht op hetzelfde mailadres.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Bij onze informatie linken wij soms door naar websites van derden, producenten en diensten. Ook die informatie volgen wij zo goed mogelijk op. Sociare is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. 

Heb je ergens een link ontdekt die niet meer werkt of waarvan je de juistheid betwijfelt? Laat het weten aan info@sociare.be

 

Wijzigingen

Sociare behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brussel.

 

Privacyverklaring www.sociare.be

Klik hier om het volledige privacy beleid met betrekking tot de website www.sociare.be terug te vinden.

Klik hier om het volledige cookie beleid terug te vinden.