Ga verder naar de inhoud

'Het vinden van een evenwicht tussen de sociale en de economische doelstellingen: dat is en blijft een belangrijke uitdaging'

20.04.2021

Bouwen aan een zorgzame buurt zodat iedereen succesvol ouder wordt: dat is in een notendop de missie waar LD³ elke dag aan timmert. Met een collectief van 3 lokale dienstencentra, verspreid over Brussel en Vorst, ondersteunen ze ouderen zodat die zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Dat is althans hoe het verhaal van LD³ begon, want de organisatie is allang niet meer enkel de som van haar 3 buurthuizen.

Karen De Clercq, directeur: “We hebben intussen ook een erkenning binnen de sociale economie op zak. Dat betekent dat we doelgroepmedewerkers kunnen meenemen in een traject van socioprofessionele inschakeling. Met die artikel-60 – en ECOSOCmedewerkers gaan we 1 à 2 jaar aan de slag. We coachen en omkaderen hen terwijl ze het vak van klusjesman, facility manager of keukenmedewerker leren. Zo ontwikkelen we arbeidsmarktgerichte competenties en dragen we aan de hand van die diensten bij aan die zorgzame buurt. Dankzij hun inzet kunnen mensen met een beperkt inkomen bij ons in buurtrestaurant terecht voor een warme maaltijd of tegen een schappelijke prijs onze klusjesdienst inschakelen om bijvoorbeeld gordijnen op te hangen.”

Jullie leveren mooi werk, met hoeveel mensen realiseren jullie dat allemaal?

“In 2020 waren er 35 mensen tewerkgesteld in LD³: stafmedewerkers, buurt- en ouderenwerkers maar ook trajectbegeleiders en instructeurs. We prijzen ons ook gelukkig met de 40 à 50 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze 3 dienstencentra. Zij engageren zich daar voor logistieke taken, geven Nederlandse les of verwerken de voedseloverschotten die we er binnen krijgen van donateurs.”

Waarvoor klopten jullie in 2020 aan bij Sociare?

“In tegenstelling tot bij veel collega-organisaties hebben wij de boot van de tijdelijke werkloosheid het voorbije jaar lang kunnen afhouden. We zijn wel begonnen met een oefening om Bricoteam, een initiatief van EVA BXL, mogelijks te integreren in onze werking. Bricoteam is ook een klus- en renovatiedienst, maar bij zo’n fusie komt heel wat kijken. We vallen allebei onder hetzelfde paritaire comité, maar hebben een ander arbeidsreglement. Zij zijn btw-plichtig, wij zijn dat niet. Hoe je daar dan aan moet beginnen? Ik had totaal geen idee, want ik had absoluut geen ervaring met fusies en wat daar allemaal bij komt kijken. Daarover heb ik het afgelopen jaar dan ook veel gebeld en gemaild met Griet van Sociare.”

“Dan is er ook nog de kwestie van de arbeidsduurvermindering. Omwille van verschillende redenen koos ons bestuur voor een 36-urenweek. Om dat te kunnen realiseren zijn we samen met jullie een cao aan het voorbereiden. Rond extra verlofdagen sloten we eerder op het jaar al een cao af, nadat we bezoek kregen van een inspecteur van Actiris. Ook daar waren we heel blij met jullie advies en ondersteuning. Tenslotte waren er nog de nieuwe ECOSOC-banen, in het leven geroepen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die heel wat vragen op riepen. Via onze belangenorganisatie Febio werden die ook door jullie beantwoord.”

Karen De Clercq - LD³
Jullie helpen ons altijd deskundig en snel, dat is echt jullie grote sterkte. Daardoor heb ik veel meer de reflex om jullie te contacteren als het gaat over tewerkstelling dan pakweg ons sociaal secretariaat

Karen De Clercq - LD³

Mogen we daaruit concluderen dat jullie een tevreden lidorganisatie zijn?

“Zeker! Ik vind het een hele geruststelling om te weten dat ik een klankbord heb waarbij ik terecht kan met juridische vragen of om bepaalde scenario’s af te toetsen. Heel vaak komen jullie met pistes waar wij nog niet aan gedacht hadden. Jullie helpen ons altijd deskundig en snel, dat is echt jullie grote sterkte. Daardoor heb ik veel meer de reflex om jullie te contacteren als het gaat over tewerkstelling dan pakweg ons sociaal secretariaat.”

Welke uitdagingen brengt de toekomst nog, op personeelsvlak en daarbuiten?

“Het vinden van een evenwicht tussen de sociale en de economische doelstellingen is een belangrijke uitdaging. In alles wat we doen proberen we onze tarieven bewust laag te houden, maar we moeten er natuurlijk over waken dat we onze lonen en vaste kosten kunnen blijven betalen. Ook ons personeelsbeleid willen we verder blijven ontwikkelen. Zo hebben we de ambitie om onze verloningspolitiek te actualiseren, en wordt er ook een nieuw tijdsregistratiesysteem overwogen. Het is fijn om te weten dat we daarvoor altijd een beroep op jullie kunnen doen.”

Zelf een leuk verhaal of inspirerende case om te delen?

Daar maak je onze stafmedewerker communicatie & ledenrelaties altijd blij mee!