Ga verder naar de inhoud

Basiscursus sociale wetgeving socioculturele sector (PC 329) voorjaar 2023 - curriculum

Wil je een stevige sociaaljuridische basis leggen en tegelijk ook de sectorale regels en afspraken leren kennen? Dan is onze Basiscursus sociale wetgeving socioculturele sector (PC 329) exact wat je nodig hebt! Onze Sociare-consulenten gidsen je opnieuw door het kluwen van arbeidsovereenkomsten, verlofregelingen en kostenvergoedingen.

Alle modules op een rij:

 • Module 1 - Verplichtingen van de werkgever (4 uur)
 • Module 2 - Sluiten van de arbeidsovereenkomst (3,5 uur)
 • Module 3 - Einde van de arbeidsovereenkomst (7,5 uur)
 • Module 4 - Loon, eindejaarspremie en extralegale voordelen (3,5 uur)
 • Module 5 - Woon-werkverkeer & mobiliteit (3,5 uur)
 • Module 6 - Feestdagen en arbeidsongeschiktheid (3,5 uur)
 • Module 7 - Preventie en welzijn op het werk (3,5 uur)
 • Module 8 - Arbeidsduur en flexibiliteit (3.5 uur)
 • Module 9 - Deeltijdse arbeid (3,5 uur)
 • Module 10 - Vakantie (7,5 uur)
 • Module 11 - Loopbaanonderbreking (4,5 uur)
 • Module 12 - Zwangerschap en overige schorsingen (3 uur)
 • Module 13 - Losse medewerkers (3,5 uur)
 • Module 14 - Vorming (2 uur)
 • Module 15 - Arbeidsreglement (2 uur)
 • Module 16 - Moeilijke gesprekken voeren (3,5 uur)

Module 1

Verplichtingen van de werkgever (4 uur)

Als werkgever heb je verplichtingen ten aanzien van de werknemers. Deze module focust op de basisverplichtingen van een werkgever.

 • Je leert over volgende de verplichtingen:
  1. Arbeidsongevallenverzekering
  2. Aansluiten bij RSZ, Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie, Externe dienst voor preventie en bescherming
  3. Arbeidsreglement
  4. Dimona
 • Je leert wanneer, hoe en waar je de aangiftes moet doen en welke stappen je moet zetten
 • Je krijgt zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt.

In het tweede deel van deze module krijg je inzicht in het sociaal overleg en onderhandelen met vakbonden.

 • Je leert wat de hiërarchie van de rechtsbronnen is
 • Je leert hoe regelgeving tot stand komt
 • Je krijgt inzicht in sociaal overleg: intersectoraal, sectoraal en op organisatieniveau
 • Je krijgt tips om te onderhandelen op organisatieniveau
 • Je krijgt zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt

Module 2

Sluiten van de arbeidsovereenkomst (3,5 uur)

In een arbeidsrelatie wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten.

 • Je leert wat de inhoud is van een arbeidsovereenkomst en wanneer deze afgesloten moet worden
 • Je leert de verschillende soorten naar duur en type van werk
 • Je krijgt zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt.

Module 3

Einde van de arbeidsovereenkomst (7,5 uur)

In deze module leer je alle spelregels bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst en welke administratieve verplichtingen gelden.

 • Je leert wat de verschillende modaliteiten zijn: opzegging, tegenopzegging, termijnen, sollicitatieverlof, verbreking, dringende redenen, ontslagmotivering, pensionering, specifieke statuten
 • Je leert dit toe te passen in verschillende overeenkomsten
 • Je leert wat de administratieve verplichtingen zijn
 • Je krijgt zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt

Module 4

Loon, eindejaarspremie en extralegale voordelen (3,5 uur)

Loon is een basiselement in een arbeidsrelatie. Deze module zoomt in op de loonopties.

 • Je kan perfect vertellen wat de sectorale loonafspraken zijn in het paritair comité 329
 • Je weet als de beste welke loonvoordelen toegepast kunnen worden
 • Je krijgt zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt.

Module 5

Woon-werkverkeer & mobiliteit (3,5 uur)

In een arbeidsrelatie gelden ook regels rond mobiliteit en verplaatsingen.

 • Je leert wat het verschil is tussen woon-werkverplaatsing en dienstverplaatsing
 • Door oefeningen weet je welke tussenkomsten toegepast mogen of moeten worden
 • Je krijgt zicht op de sociale en fiscale behandeling
 • Je krijgt handvaten voor het begin van een mobiliteitsbeleid
 • Je krijgt zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt.

Module 6

Feestdagen en arbeidsongeschiktheid (3,5 uur)

Een werknemer kan om verschillende redenen afwezig zijn. Feestdagen en arbeidsongeschikt zijn daar 2 voorbeelden van. Deze module geeft je inzichten in de regels en hoe er in de praktijk mee om te gaan.

 • Je leert wat de spelregels zijn over feestdagen bij voltijdse en deeltijdse tewerkstelling
 • Je komt te weten wanneer tewerkstelling op een feestdag mogelijk is en wat de gevolgen daarvan zijn
 • Je leert welke de verschillende types arbeidsongeschiktheid zijn
 • Je krijg zicht op wat de verplichtingen van de werknemer zijn
 • Je weet welke formaliteiten je moet vervullen en wanneer gewaarborgd loon van toepassing is
 • Je krijgt zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt.

Module 7

Preventie en welzijn op het werk (3,5 uur)

In 5 stappen leer je hoe je een preventie- en welzijnsbeleid vormgeeft

 • Je leert wat te doen bij een arbeidsongeval
 • Je krijgt zicht op de spelregels van een re-integratietraject en wat er allemaal bij komt kijken.
 • Je krijgt zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt.

Module 8

Arbeidsduur en flexibiliteit (3.5 uur)

In deze module neem je een duik in de arbeidswet. Aan de hand van oefeningen leer je omgaan met de verschillende spelregels. Je leert hiervoor onze tool gebruiken.

 • Je leert wat arbeidsduur is en wat onder de arbeidsduurwetgeving valt
 • Aan de hand van 10 geboden neem je een duik in de arbeidswet
 • Je leert alle finesses van de sectorale flexibiliteit
 • Je krijgt zicht op hoe en waar je betrouwbare info en tools vindt.

Module 9

Deeltijdse arbeid (3,5 uur)

Werknemers kunnen deeltijds werken. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor arbeidsduur en het loon.

 • Je leert hoe het uurrooster vorm te geven
 • Je leert de linken naar het loon kennen
 • Je leert wat de regels zijn wanneer de werknemer meer uren presteert
 • Je krijgt zicht op hoe en waar je betrouwbare info en tools vindt

Module 10

Vakantie (7,5 uur)

Op hoeveel verlofdagen heeft een werknemer recht? Hoe bereken ik het vakantiegeld? De werknemer heeft dit jaar geen vakantie, hoe los ik dat op?

Na deze module:

 • Krijg je antwoord op deze en nog andere vragen over vakantie en de sectorale regelgeving
 • Aan de hand van oefeningen, cases en tools kan je zelf berekeningen maken
 • Krijg je zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt.

Module 11

Loopbaanonderbreking (4,5 uur)

In de loop van de carrière kunnen werknemers tijd vrijmaken voor zichzelf, voor de kinderen of voor de familie. Daarvoor bestaan verschillende stelsels.

In deze module:

 • Krijg je inzicht in de verschillende stelsels voor loopbaanonderbreking en -vermindering
 • Leer je hoe de juiste berekeningen te maken aan de hand van oefeningen, cases en tools
 • Krijg je meer zicht in de administratieve opvolging en de rechten van werknemers
 • Krijg je zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt.

Module 12

Zwangerschap en overige schorsingen (3 uur)

Kindjes krijgen en voor kinderen zorgen, daar komt veel bij kijken. Ook arbeidsrechtelijk. In deze module wordt ingezoomd op arbeid en zwangerschap en op de verschillende familiale verloven.

 • Je krijgt inzicht in de verschillende fases bij zwangerschap en bevalling binnen een arbeidsrelatie
 • Je leert wat de verschillende soorten verlof zijn gelinkt aan kindzorg en verlof bij familiale gebeurtenissen.
 • Je krijgt zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt.

Module 13

Losse medewerkers (3,5 uur)

Naast de klassieke tewerkstelling kan je personen ook in andere statuten inzetten: jobstudenten, freelancers, kunstenaars, verenigingswerkers en medewerkers onder de 25-dagen regel of artikel 17.

In deze module:

 • Leer je in welke statuten je personen kan inzetten
 • Kom je te weten welke vergoedingen en verminderingen daaraan verbonden zijn
 • Krijg je inzicht in de administratieve verplichtingen
 • Krijg je zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt.

Module 14

Vorming (2 uur)

Door opleiding te voorzien voor je werknemers bouw je mee aan hun competenties en zorg je ervoor dat ze mee zijn met maatschappelijke en technologische evoluties.

In deze module:

 • Leer je wat de verplichtingen zijn rond vormingsinspanningen
 • Krijg je inzicht in de systemen Vlaams opleidingsverlof en betaald educatief verlof en krijg je een stappenplan aangereikt
 • Krijg je een overzicht van de mogelijke tussenkomsten bij vorming
 • Krijg je zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt.

Module 15

Arbeidsreglement (2 uur)

Elke organisatie moet een arbeidsreglement hebben. Daarin worden de regels tot de arbeidsrelatie geregeld.

In deze module:

 • Leer je wat een arbeidsreglement is en waarvoor het dient
 • Kom je te weten wat noodzakelijk opgenomen moet zijn in een arbeidsreglement en welke clausules nuttig kunnen zijn
 • Krijg je een overzicht van welke procedures doorlopen worden bij wijziging van het arbeidsreglement.
 • Krijg je zicht op hoe en waar je betrouwbare info vindt en krijg je een model aangereikt met alle nodige sectorspecifieke clausules.

Module 16

Moeilijke gesprekken voeren (3,5 uur)

In de verschillende onderdelen van een arbeidsrelatie komen moeilijke gesprekken met werknemers aan bod.

In deze module:

 • krijg je tips en tricks over hoe moeilijke gesprekken te voeren met medewerkers aan de hand van cases en oefeningen.
 • leer je een goede basis om moeilijke situaties bewuster en beter aan te pakken en om gesprekken gerichter en positiever te voeren.

Met externe lesgever

Jouw ideale opleiding niet gevonden?

Een opleiding helemaal op de leest van jouw organisatie of deelsector geschoeid? Komt voor elkaar, als je ons boekt voor een opleiding op maat. Zo tillen onze experten je sociaal-juridische kennis snel naar een hoger niveau. De inhoudelijke focus, de locatie, het aantal deelnemers: je kiest het helemaal zelf!