Wijziging politiek verlof sinds 1 januari 2019

vrijdag 03/05/2019

Sinds 1 januari 2019 hebben alle leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD, een uitvoerend orgaan van het OCMW) recht op politiek verlof. De wettelijke basis voor dit politiek verlof was er al, maar een KB van 4 april 2019 legt nu ook met terugwerkende kracht het aantal dagen politiek verlof vast.

Concreet hebben alle leden van het Bijzonder Comité, behalve de burgemeester en schepenen, recht op:

 • in gemeenten met 10.000 of meer inwoners: max. 1 dag/maand
 • in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners: max. een halve dag/maand

In de Vlaamse gemeenten die een Bijzonder Comité moeten oprichten wijzigt daarnaast ook de omvang van het politiek verlof voor mandaten binnen de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn:

- in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners:

 • gemeenteraadsleden (andere dan de voorzitter, de burgemeester en de schepenen) : max. een halve dag/maand;
 • leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (andere dan de voorzitter, de burgemeester en de schepenen): max. een halve dag/maand;
 • voorzitter van de gemeenteraad: max. 1 dag/maand;
 • voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn: max. 1 dag/maand.

- in gemeenten vanaf 10.000 tot 50.000 inwoners:

 • gemeenteraadsleden (andere dan de voorzitter, de burgemeester en de schepenen): max. 1 dag/maand;
 • leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (andere dan de voorzitter, de burgemeester en de schepenen): max. 1 dag/maand;
 • voorzitter van de gemeenteraad: max. 2 dagen/maand;
 • voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn: max. 2 dagen/maand.

- in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners:

 • gemeenteraadsleden (andere dan de voorzitter, de burgemeester en de schepenen): max. 1 dag/maand;
 • leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (andere dan de voorzitter, de burgemeester en de schepenen): max. 1 dag/maand;
 • voorzitter van de gemeenteraad: max. 2,5 dagen/maand;
 • voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn: max. 2,5 dagen/maand.

Opmerking: De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De dagen politiek verlof voor beide mandaten mogen dus  gecumuleerd worden.

Goed om te weten: Werknemers mogen het politiek verlof alleen gebruiken voor het vervullen van de opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van hun mandaat of ambt. Ze bewijzen het bestaan van hun mandaat of ambt aan hun werkgever bij de start ervan.

Meer informatie vind je terug in onze FAQ politiek verlof.

Bron: KB van 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, BS 23 april 2019; Wet 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen, Staatblad 21 december 2018.