Verhoging plafond vrijwilligersvergoeding vanaf 1 januari 2019

donderdag 03/01/2019

Met ingang vanaf 1 januari 2019 werd de maximale forfaitaire kostenvergoeding voor een bepaalde categorie van vrijwilligers verhoogd van 1.388,40€ per jaar tot 1.821,10€.

Welke categorieën?

  1. sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  2. de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Voor de overige categorieën van vrijwilligers geldt nog steeds een maximale forfaitaire vergoeding van 1.388,40€ per jaar.

Dit verhoogd jaarlijks plafond zal niet van toepassing zijn op de vrijwilligers die tegelijkertijd voor dezelfde organisatie prestaties leveren als verenigingswerker.

Daarnaast zal dit verhoogde plafond ook niet van toepassing zijn op de vrijwilligers onder puntje 1 hierboven, die tegelijkertijd een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangen.

De maximale forfaitaire dagvergoeding blijft voor alle vrijwilligers gelijk en bedraagt 34,71€ per dag.

Meer informatie over vrijwilligers en de toegelaten vergoedingen kan je terugvinden in onze syllabus vrijwilligers. In onze tabel actuele bedragen kan je algemene informatie over diverse vergoedingen terugvinden. 

Bron: Kb 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.