Verhoging plafond vrijwilligersvergoeding vanaf 1 januari 2019

donderdag 03/01/2019

Met ingang vanaf 1 januari 2019 werd de maximale forfaitaire kostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers verhoogd van 1.388,40 euro per jaar tot 2.500 euro.

Welke categorieën?

  1. sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  2. de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Voor de overige vrijwilligers geldt nog steeds een maximale forfaitaire vergoeding van 1.388,40 euro per jaar.

Dit verhoogde jaarlijks plafond is niet van toepassing op de vrijwilligers die tegelijkertijd voor dezelfde organisatie prestaties leveren als verenigingswerker.

Daarnaast is dit verhoogde plafond ook niet van toepassing op de vrijwilligers onder puntje 1 hierboven, die tegelijkertijd een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangen.

De maximale forfaitaire dagvergoeding blijft voor alle vrijwilligers gelijk en bedraagt 34,71 euro per dag.

Meer informatie over vrijwilligers en de toegelaten vergoedingen vind je terug in de syllabus vrijwilligers. In de tabel actuele bedragen kun je algemene informatie over diverse vergoedingen terugvinden. 

Bron: Kb 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers.