Vzw's en insolventie: unisoc dringend op zoek naar rechters in handelszaken

maandag 30/04/2018

Vanaf 1 mei 2018 is het zover: dan wordt het insolventierecht ook van toepassing op vzw’s. Organisaties die niet aan hun verplichtingen voldoen, kunnen vanaf dat moment failliet verklaard worden door de Rechtbank van Koophandel.

Op korte termijn zullen de huidige handelsrechtbanken vervangen worden door (nog op te richten) Ondernemingsrechtbanken. De naam zegt het eigenlijk al: handelsrechtbanken kunnen vanaf dan ook uitspraken doen over vzw’s. De samenstelling blijft wel dezelfde: aan het hoofd staat een beroepsrechter, die wordt bijgestaan door 2 ‘rechters in handelszaken’. Zij worden voorgedragen vanuit het werkveld. In dit geval is het dus belangrijk dat het mensen zijn die voeling hebben met het verenigingswerk en met het vzw-landschap.

Unisoc, de koepel van de social profit in België, coördineert de zoektocht naar deze ‘rechters in handelszaken’. 

Ben of ken je iemand die voldoet aan onderstaande voorwaarden? Neem dan zeker contact op met unisoc.

 

Het gezochte profiel

 

Om rechter in handelszaken te kunnen worden, moet de kandidaat:

-           de leeftijd van dertig jaar te hebben bereikt, en

-           ten minste vijf jaar met ere een onderneming waarvan de hoofdvestiging zich in België bevindt of een representatieve professionele of interprofessionele organisatie of federatie van ondernemingen hebben geleid, met inbegrip van een orde of instituut van een vrij beroep of een andere representatieve professionele of interprofessionele vereniging in nijverheid of in de verenigingssector, of vertrouwd zijn met het bestuur van een onderneming en met boekhouden. Aan het bestuur van een onderneming worden geacht deel te nemen:

(…)        

3° indien het een andere rechtspersoon betreft: de bestuurders of de zaakvoerders;

4° de personeelsleden die in de onderneming een leidinggevende functie uitoefenen.

5° indien het een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid betreft: de vennoten, met uitzondering van diegenen die hun aansprakelijkheid hebben beperkt;

6° de beoefenaars van een vrij beroep;

(…)

Worden geacht deel te nemen aan het bestuur van een representatieve professionele of interprofessionele organisatie, met inbegrip een orde of een instituut van een vrij beroep of een andere representatieve professionele of interprofessionele organisatie in de industrie of de verenigingssector: de bestuurders of de zaakvoerders en iedere persoon die in de bedoelde organisatie of federatie bestendig een leidende functie waarneemt.

De rechters in handelszaken worden benoemd voor een mandaat van 5 jaar.

 

Betrokken arrondissementen 

 

Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen :

          arrondissement Antwerpen : 25

          arrondissement Limburg : 11

Rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel : 5

Rechter in handelszaken in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel : 16

Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven : 4

Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Waals- Brabant : 4

Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent :

          arrondissement Oost-Vlaanderen : 7

          arrondissement West-Vlaanderen : 5

Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik :

          arrondissement Luik : 11

          arrondissement Luxemburg : 9

          arrondissement Namen : 9

Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Henegouwen : 4

 

Procedure en timing

 

De geïnteresseerden worden verzocht om hun kandidatuurstelling aan unisoc te bezorgen ten laatste op 13 mei 2018.

We beseffen dat dit zéér kort dag is, maar dit is de timing opgelegd in de regelgeving. Deze wordt ons dus door de regering opgelegd.

Je mail met kandidatuurstelling moet volgende documenten bevatten:

  • de nodige bewijsstukken betreffende de gedane studies en opgedane professionele ervaring
  • een CV
  • de plaats, of plaatsen, waarvoor je je kandidaat wil stellen

Unisoc zal de kandidatuurstelling doorsturen naar de administratie binnen de gestelde termijn.