Startjobbers blikken terug op hun eerste maanden in de sector

donderdag 30/03/2017

Dankzij het Startjob-project gingen in 2016 zo’n 75 jongeren aan de slag in een eerste job binnen de socioculturele sector. Maar hoe ervaart een min 26- jarige het nu om in de sector te werken? Op dinsdag 21 maart 2017 kwam een groep van 15 jongeren met hun mentoren samen in Jeugdhuis Habbekrats in Antwerpen voor Start2work – Start2coach, een vormingsdag georganiseerd door Sociare, het Sociaal Fonds voor het Sociaal Cultureel Werk ondersteund door de vakbonden,  De Ambrassade en VIVO vzw. Bedoeling was om uit te wisselen over de ervaringen die de jongeren opdeden tijdens hun eerste maanden op de werkvloer.

 DSC 0419

Vaststelling: een goed coaching- en onthaalbeleid maakt een groot verschil

Een goed onthaalbeleid is essentieel voor een jongere om goed te kunnen starten. Daarom onderstrepen de initiatiefnemers van het Startjob-project het belang dat alle jongeren een mentor binnen de organisatie krijgen aangewezen. Toch lijkt een goed onthaal-en coachingsbeleid niet vanzelfsprekend te zijn. In de diverse organisaties wordt het concept dan ook nog eens op heel verschillende manieren ingevuld, gaande van zeer uitgebreid tot enkel de basics, zo getuigden de aanwezige jongeren:

“Het onthaal liep heel goed. Ik kon met alle vragen bij mijn mentor terecht, zelfs tijdens haar verlof.”

“De leuze bij ons is ‘ We smijten u er eerst in, en dan kijken we wel of je kunt zwemmen’.”

“Bij ons is het onthaal wel heel uitgebreid en goed. Ik kreeg een week voor ik begon een hele planning doorgestuurd. Er zijn wekelijks ook babbels gepland met de mentor. Daarnaast krijg je een inleiding van elk team. Ze dompelen je als het ware onder in een ‘bad’ van informatie.”

“Ze kunnen wel nog iets bijleren rond onthaal bij ons. Ik startte op een dag waarop bijna niemand aanwezig was. Ik moest mijn plan trekken.”

“Dit is je bureau, dit is je werk (een A4tje) en zoek het maar uit.”

“Ik kreeg twee meters: iemand bij wie ik terecht kon voor de job en iemand anders voor het persoonlijke. Echt een heel hartelijk onthaal.”

Op de vraag wat de jongeren eventueel anders zouden willen zien, kwamen heel wat interessante suggesties rond coaching en feedback, interne communicatie, werkdruk, en verantwoordelijkheden naar voren.

“Feedback is bij ons heel beperkt. Ik heb nood aan meer feedback van de directies. Eén keer per jaar een functioneringsgesprek is te weinig.”

“Ik vind het soms moeilijk om te weten te komen wat nu precies mijn verantwoordelijkheid is. Mijn leidinggevende heeft het super druk, dus ik kan het niet altijd aftoetsen.”

“Regels rond thuiswerk, opnemen van overuren en zo zijn niet altijd even duidelijk.”

“De interne communicatie kan beter. Ieder heeft zijn eigen pakketje, maar we weten niet wie met wat bezig is.”

DSC 0453

En de mentoren?

Ook de mentoren van de jongeren waren welkom op Start2work – Start2coach om er met collega’s uit andere organisaties ervaringen uit te wisselen over hoe zij het aanpakken, al dat jong geweld op een degelijke manier onthalen en begeleiden.

Na een kennismakings- en opwarmingsronde mocht Fréderique Loones, coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid bij De Ambrassade, de spits afbijten met een getuigenis. Bij De Ambrassade is het onthaaltraject opgedeeld in verschillende delen, die elk een andere looptijd hebben. Praktische punten zoals de aanmaak van een e-mailaccount en het opstellen van een programma voor de eerste week gebeuren op voorhand, zodat er tijdens de eerste werkdag volop tijd is voor een warm en persoonlijk onthaal. Wekelijks is er een ‘çava-momentje’ voorzien met de meter of peter van de starter, na 3 weken volgt er een functioneel planningsgesprek, jaarlijks tenslotte nog een functionerings- en evaluatiegesprek. Op langere termijn -7 jaar, om precies te zijn- werkt de organisatie met een ontwikkelingscirkel: elk jaar bieden de leidinggevenden aan alle werknemers een nieuw perspectief of uitdaging aan. Zo blijft de job boeiend, ook voor wie al langere tijd voor De Ambrassade werkt.

Wat nemen de mede-mentoren van Fréderique nu mee naar hun eigen organisatie?

“Het is echt een goed idee om die procedure uit te werken op papier. Zo denk je er beter over na, en is de hele organisatie betrokken bij het onthaal van de nieuwkomer”

“Wij werken nog niet in die mate op lange termijn als De Ambrassade. Ik ben onder de indruk van de ontwikkelingscirkel, dat is echt een waardevol groeipad voor alle werknemers. Volgens mij ook een goede manier om mensen langer aan je organisatie te binden”

“Ik ben akkoord dat de stelling ‘geen nieuws is goed nieuws’ hier niet opgaat. Dat wil niet zeggen dat starters niet met honderd vragen of problemen zitten. Vaak zijn ze te overdonderd door alle informatie om die vragen ook nog eens actief te gaan stellen”

En hoe ervaren de mentoren het contact met ‘hun’ startjobber op de werkvloer eigenlijk?

“Mentor zijn van een startjobber is toch nog iets anders dan een ‘gewone’ startende begeleiden. Je moet over het algemeen meer geduld aan de dag leggen”

“Iemand met weinig of geen werkervaring, daar moet je toch rekenen dat het ongeveer 2 jaar duurt eer die persoon rendeert voor je organisatie”

“Ik ben er voorstander van om jongeren meteen veel verantwoordelijkheid te geven. Laat ze bijvoorbeeld meteen van bij de start telkens een weekplanning maken. Op die manier leren ze nadenken en logisch plannen”

DSC 0476

Conclusie? Een mooie eerste werkervaring!

Maar hoe gelukkig zijn de starters in onze sector nu? Dat valt ondanks bovenstaande verbeterpunten heel goed mee. Met een gemiddelde score van 7,5 op 10 die de aanwezige jongeren gaven, kunnen we stellen dat we goed bezig zijn én dat het belangrijk is om projecten als Startjob verder te zetten. Zo geven we meer jongeren de kans om een eerste werkervaring op te doen in de sector. Bovendien geven de jongeren zelf aan graag te willen blijven in de organisaties waar ze nu werken, en hebben ze zelfs ambitie om er door te groeien. Als dat eerste er niet in zit, dan zullen ze naar eigen zeggen zeker geneigd zijn om verder te solliciteren binnen de socioculturele sector.

 

Bekommernis: kan Startjob eerste werkervaringen in de sector blijven stimuleren?

Startjob stimuleert niet alleen werkgevers om min 26-jarigen tewerkstellingskansen in hun socioculturele organisatie te bieden. Het daagt ook organisaties uit om hun onthaalbeleid verder op punt te stellen. Een win-win situatie op meerdere vlak en voor alle werknemers van de organisaties.

De vraag naar verderzetting van Startjob in 2018-2019 leeft dan ook. Werkgevers informeren nu al of de herhaling van het project er aankomt. Iets waar wij als initiatiefnemers uiteraard ook op hopen. Een Startjob-tussenkomst blijft een welgekomen subsidie, niet enkel omwille van de bezuinigingen in de sector maar ook in functie van de instroom van en het bieden van werkkansen aan jongeren zonder ervaring.  We duimen er daarom nu al voor dat de Kris Peeters, federale minister van Werk, opnieuw middelen voorziet om min 26-jarigen de kans te geven een eerste werkervaring op te doen in de socioculturele sector.  Wordt dus hopelijk vervolgd.