OPROEP: Hoe ervaar jij de samenwerking met het (hoger) onderwijs? Neem deel aan een grootschalig Europees onderzoek

dinsdag 13/06/2017

Ben je er ook van overtuigd dat samenwerken met het (hoger) onderwijs voor bedrijven en organisaties in het werkveld steeds belangrijker wordt? Je bent niet alleen, al blijkt dat in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan: de veranderingen in de maatschappij en de economie volgen elkaar immers zo snel op dat de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt allesbehalve een eenvoudige taak is.

Hoe zie jij vanuit het werkveld de samenwerking en/of het partnerschap met hogeronderwijsinstellingen? Op welk terreinen werken jullie op dit moment al samen, en waar is er nog ruimte voor verbetering? Dat willen de onderzoekers van het BEEHIVES-project graag te weten komen. BEEHIVES is een grootschalig Europees onderzoeksproject, dat de samenwerking tussen werkgevers/werkveld, hoger onderwijs en studenten in zes Europese landen onderzoekt. Belgische partner in het project is de Antwerpse Artesis Plantijn Hogeschool.

Imput geven wordt erg op prijs gesteld en kan via deze enquête. Technische kanttekening: je gebruikt voor het invullen best niet Internet Explorer als browser, wel Google Chrome, Firefox of Safari.

De onderzoeksresultaten worden na verwerking gepubliceerd op de website van het project.