HRwijs zkt: organisaties die actief aan de slag gaan met verschillen op de werkvloer

woensdag 03/01/2018

HRwijs, de dienstverlening die door de 15 federaties (waaronder Sociare) binnen de social profit in het leven werd geroepen om organisaties te ondersteunen met praktische HR-oplossingen, heeft voor 2018 een aantal nieuwigheden in petto. Naast de laagdrempelig informatie, advies, tools en begeleiding op maat waarvoor je in het verleden al bij HRwijs terecht kon, wil het kenniscentrum haar aanbod voor het komende jaar toespitsen op 6 concrete thema’s.  

De aftrap gebeurt in januari en februari met het thema omgaan met verschillen. Om het thema groots af te sluiten organiseert HRwijs op 27 februari een event in Mechelen. Dat heeft niet tot doel de deelnemers van de meerwaarde van verscheidenheid te overtuigen. De klemtoon zal ook niet liggen op 'kansengroepen'. Het opzet is eerder om op zoek te gaan naar de rijkdom van verschillen en hoe organisaties die verzilveren. Hoe gaan organisaties om met verschillen in persoonlijke veerkracht, met verschillen in competenties en leervermogen? Hoe uit zich dat bij werving, selectie en onthaal? Hoe zorgen zij er in de praktijk voor dat iedereen van bij aanvang evenveel kansen behoudt op een job en op een behoorlijke integratie in het team? 

HRwijs laat weten dat alle input vanuit het werkvloer over dit thema welkom is. Zijn jullie een sociale onderneming die een duurzaam proces hebben doorlopen in dit thema, of heb je weet van een collega-organisatie waar dit het geval is? Of hebben jullie tips of suggesties voor sprekers rond dit thema? HRwijs voorziet met plezier ruimte voor jullie ideeën in haar programmatie. Contacteer hiervoor zeker marije.plantinga@verso-net.be