Deadline voor de fiscale fiche 281.71: voor 1 maart

woensdag 30/01/2019

Organisaties die erkend zijn om aftrekbare giften te krijgen, moeten de attesten 281.71 voor 1 maart 2019 indienen bij de fiscus. Als organisatie bezorg je ook de schenkers een kopie ervan. Financiële giften van ten minste 40 euro geven de schenker immers recht op een belastingvermindering. 

Meer informatie over fiscaal aftrekbare giften en de formaliteiten errond vind je terug op http://financien.belgium.be/nl/vzws/.