Dossier Werkbaar & Wendbaar Werk: alles wat je moet weten over de impact op jouw organisatie

woensdag 15/03/2017

De Wet Werkbaar en Wendbaar werk is een feit. Ze treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 februari 2017 en laat de werkgever toe om het werk op een meer flexibele en moderne manier te organiseren. Werknemers krijgen meer mogelijkheden om het werk te combineren met hun privéleven. En dat alles met ruimte voor maatwerk.  

De Kamer keurde op 23 februari de tekst goed die op 4 januari ingediend was en bracht geen inhoudelijke wijzigingen meer aan. Op 15 maart  verscheen de wet  in het Staatsblad. De meeste maatregelen worden met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 februari 2017 en moet u dus zo snel mogelijk implementeren in uw organisatie. Maar voor verschillende andere maatregelen moet u niet meteen actie ondernemen. Omdat de sociale partners eerst nog aan zet zijn of omdat u bestaande regelingen nog (even) mag blijven toepassen.

Doel: flexibele arbeidsmarkt

Met deze Wet wil minister van Werk Peeters flexibiliteit en maatregelen op maat mogelijk maken voor werknemers én werkgevers. Werkbaar en wendbaar werk dus. Een van de belangrijkste doelstellingen van de federale regering is het versterken van de competitiviteit van de Belgische ondernemingen. Verschillende maatregelen die werknemers én werkgevers verplichten om daar actief aan mee te werken zijn al in werking. Denk maar aan de loonnorm die de loonkost in bedwang moet houden en de stapsgewijze verstrenging van de toegangsvoorwaarden voor pensioen- en eindeloopbaanregelingen om iedereen langer aan het werk te houden.

Middel: een moderner en soepeler arbeidsrecht

Een nog ontbrekende schakel is een moderner en flexibeler arbeidsrecht dat de combinatie van werk en privéleven verbetert en dat werkgevers een kader geeft om het werk efficiënter en rendabeler te organiseren en zo meer jobs te creëren en te behouden. Met de wet rond werkbaar en wendbaar werk wil Minister van Werk Kris Peeters daar een antwoord op geven.  

De concrete maatregelen

Hierna leest u welke maatregelen de wet invoert en aanreikt, wat de concrete gevolgen zijn voor uw organisatie en wat u te doen staat op korte en op langere termijn. Het schema hier onder vermeldt voor elke maatregel alvast de datum van inwerkingtreding en somt de actiepunten op. Zo behoudt u het overzicht. U kunt in het schema op de maatregel  doorklikken naar de bijhorende toelichting:

- Werkbaar en Wendbaar Werk schematisch voorgesteld

- Occasioneel telewerk

- Arbeidsduur & werkroosters

- Palliatief verlof

- Werkgeversgroeperingen

- WWW: de sectoren eerst aan zet

Bron:Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017, Staatsblad 15 maart 2017.