Agenda en documenten Algemene Vergadering 27 april 2018

maandag 02/04/2018

De Algemene Vergadering van Sociare is op 27 april 2018 om 14u in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel

Met volgende agenda en documenten: 

  1. Verslag vorige Algemene Vergadering

  2. Jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018 - Lancering jaarmagazine 2018 

  3. Financieel verslag 2017 en verslag van Revisor 

  4. Kwijting aan de bestuurders

  5. Begroting 2018

  6. Procedure aanwerving Directeur

  7. Varia en rondvraag

 

Aansluitende sessie: Thema: de impact op de vzw-wetgeving en bestuurdersrisico's in vogelvlucht