Belangenbehartiging

Sociare laat jouw stem wegen, via collectieve behartiging. Als de enige erkende Nederlandstalige Socioculturele Werkgeversfederatie behartigen we de belangen van onze leden in verschillende overlegstructuren en bij verschillende thema's.

Thema's op de agenda zijn: 

  • hervorming vennootschapsvormen en vzw-wetgeving
  • vrijwilligerswetgeving
  • doelgroepenbeleid en tewerkstellingsmaatregelen

Ook behartigen we de belangen van onze leden in o.a. de bestuursorganen van: 

  • maribelfondsen 329.01 en 329.03. Vragen over en ondersteuning bij je maribelloonsubsidie? Mail naar maarten.gerard@sociare.be
  • vormingsfondsen: fonds risicogroepen, fonds lde, VIVO
  • sectoraal partnerschaps duaal leden
  • sectoraal pensioenfonds voor opbouw sectoraal aanvullend pensioen
  • Verso: zetelt onder andere in de SERV en geeft zo adviezen op toekomstige decreten en besluiten van de Vlaamse Regering. Onderhandelt bovendien de VIA-akkoorden. Sociare is deel van de Verso-onderhandelingsdelegatie
  • unisoc: zetelt onder andere in de NAR  en geeft zo adviezen op toekomstige wetten besluiten van de Federale Regering
  • BCSPO: zetelt onder andere in de ESRBHG  en geeft zo adviezen op toekomstige ordonnaties en besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

 

Stand van zaken in huidige dossiers? Lees het in onze driemaandelijkse update. 

Behartiging van de leden in 2016? Lees er alles over in het jaarverslag 2016.