over Sociare

Sociare?

Sociare, de Nederlandstalige socioculturele werkgeversfederatie, verbindt ruim 760 leden. Die socioculturele organisaties behoren allen tot PC329.01 of PC329.03. 

Socioculturele organisaties zijn cruciale en noodzakelijke actoren voor een
inclusieve, democratische, sterke en versterkende samenleving. Hiervoor zijn ze actief in sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, beroepsopleiding, sport, cultuur, samenlevingsopbouw, milieu, ontwikkelingssamenwerking, minderheden, musea en erfgoed, toerisme, media en lokale diensteneconomie.
Anders dan het nastreven van een winstgevend doel, streven zij daarbij naar het
realiseren van hun maatschappelijke doelstelling.

Socioculturele organisaties doen hiervoor een beroep op tal van medewerkers,
vrijwilligers en werknemers. De financiële middelen die zij hiervoor inzetten komen
van subsidies of overheidsinvesteringen en eigen inkomsten. Gezien de afwezigheid
van het winstgevend doel zijn de organisaties overwegend vzw's, enkele
organisaties hebben de vorm van een vennootschap met sociaal oogmerk.

Sociare ondersteunt en versterkt hen door advies, vorming, netwerking en belangenbehartiging. 

Een actuele lijst van al onze lidorganisaties vind je hier.