Sociare en de sector

Sociare?

Sociare is als Federatie van Werkgevers Sociaal Cultureel Werk opgericht in 1992. De FWSCW veranderde in 2004 van naam: Sociare.

Aan Nederlandstalige kant is Sociare de enige werkgeversorganisatie voor de socioculturele sector. Ze zetelt in de paritaire comités 329, 329.01 en 329.03. Daar onderhandelt ze namens haar leden met de vakbonden sectorale cao's over de arbeids- en loonsvoorwaarden.

Sociare behartigt de belangen van haar leden in verschillende overlegstructuren en bij verschillende thema's.

  • interne overlegstructuren ter voorbereiding van de belangenbehartiging: Algemene Vergadering, Raad Van Bestuur, Dagelijks Bestuur en thematische adviesgroepen
  • sectorale structuren: PC 329, PC 329.01, PC 329.03
  • intersectorale structuren: Unisoc, Verso, BCSPO
  • fondsen voor bestaanszekerheid en opleidingsfondsen (zie www.vspf.org en www.fe-bi.org)
  • thema's: bv. vrijwilligers, arbeidswetgeving, diversiteit, socialprofitakkoorden (o.a. VIA-akkoorden), sectorconvenant

Bovendien biedt Sociare haar leden kwaliteitsvolle dienstverlening via:

  • eerstelijnsadvies via telefoon, mail, onze online kennisbank, de SociarE-zines en nieuwsberichten
  • vormingen: basiscursus PC 329, basiscursus kort, snelcursus 329, infosessies, ActuaPlus, workshops, vorming op maat
  • advies op maat via consulting en procesbegeleiding
  • regelmatige netwerkmomenten (zowel inter- als intrasectoraal)

Zo verstrekt zij kwaliteitsvolle informatie, vorming en service aan de werkgevers en de leden in het bijzonder inzake zoveel mogelijk aspecten van tewerkstelling van personeel en van organisatiebeheer.

Elke organisatie -met personeel- die onder PC 329 voor de socioculturele sector valt, kan bij Sociare aansluiten.

In september 2004 krijgt de FWSCW een nieuwe naam: Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie. (Sociare > Latijn: ‘verenigen, tot bondgenoot maken’)

Sociare telt momenteel ruim 790 leden, die samen meer dan 14.500 vaste werknemers tewerkstellen, naast freelancers, stagiairs, occasionele medewerkers, mensen in werkopleiding en vele tienduizenden vrijwilligers.