Regularisatie van de voormalige gesco-projecten voor de domeinen Jeugd, Cultuur, Media, Sociaal-Cultureel werk

dinsdag 17/01/2017

Minister Gatz beslist eind 2016 om de geregulariseerde gesco-middelen voor de verschillende organisaties toe te voegen aan hun decretale subsidie-enveloppes. De middelen voor de organisaties zonder decretale erkenning worden op een termijn van twee jaar uitgedoofd.

Na de algemene gesco-regularisatie in 2015 heeft Minister Gatz in 2016 een voorlopige subsidie toe gekend aan alle organisaties met voormalige gesco’s onder zijn bevoegdheden ter waarde van gelijk aan 95% van de loonpremie en 95% van de rsz-korting van de ingevulde posten in 2014. Elke organisatie verantwoordt de regularisatiepremie aan de hand van de personeelskosten, die zijn niet gelinkt aan de tewerkstelling van voormalige gesco’s  noch aan de grootte van het totale personeelsbestand.

Vanaf 2017 worden de verschillende geregulariseerde gesco-middelen gefaseerd toegevoegd aan de reguliere decretale subsidie enveloppes voor de verschillende beleidsdomeinen. Dit betekent dat de middelen behouden blijven gedurende de volgende beleidscyclus, maar in de cycli daarna wel in rekening worden gebracht bij de beoordeling van de totale subsidie-enveloppe.

Bij die organisaties waarbij geen link kon worden gemaakt met de decretaal erkende organisaties past de Minister een uitdoofscenario toe. In 2017 ontvangen deze organisaties nog 66% van de toegekende middelen in 2016. In 2018 nog 33%. Vanaf 2019 is er geen subsidiëring meer voorzien.

Elke organisatie heeft normaal een brief ontvangen van de administratie met meer uitleg over hun specifieke situatie. 

Informatie of suggesties? Mail naar maarten.gerard@sociare.be