Verenigingswerk: stand van zaken

vrijdag 19/01/2018

In december 2017 gaf de federale regering haar finale goedkeuring voor het invoeren van het verenigingswerk, één van de drie luiken binnen het onbelast bijklussen. Het is een nieuw statuut tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk waarmee particulieren voor bepaalde functies kunnen worden vergoed. Verschillende van deze functies richten zich expliciet op de socioculturele sector.

Het voorstel lag op tafel in het overlegcomité tussen de federale overheid en de gemeenschappen. Op vrijdag 19 januari heeft de Franse gemeenschapscommissie (Cocof) een belangenconlict ingeroepen, waardoor er gedurende een periode van 60 dagen verder dient te worden onderhandeld over het vorostel. De exacte inhoud en invoeringsdatum is dus nog onzeker.

Daarna moet het finaal worden goedgekeurd door het federaal parlement.

De rsz lanceerde recent al wel de website www.bijklussen.be waar de maatregel wordt toegelicht, ook hier op basis van de nog niet finale regelgeving.

Je kan ook meer informatie vinden over de voorliggende voorwaarden en het toepassingsgebied in onze FAQ verenigingswerk.

Lees hier ook het standpunt van Sociare over deze nieuwe maatregel.