Hervorming vzw-, verenigings- en vennootschapsrecht: een stand van zaken

dinsdag 08/08/2017

De Ministerraad keurde het voorstel tot hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht van Minister Geens in eerste lezing goed op 20 juli 2017. 

Meer informatie over de stand van zaken en de impact van de hervorming op onze sector lees je hier.

Sociare werkt samen met unisoc,  de Verenigde Verenigingen en sectorfederaties hard  aan dit dossier. Zo hebben we door verschillende overlegvergaderingen met de Minister en het kabinet kunnen zorgen voor een bijsturing van de ontwerpdefinitie van de vzw en het behoud van een vennootschap voor sociaal ondernemen.

Binnenkort krijg je hier een uitgebreide stand van zaken. Wij houden je op de hoogte.

Naast de belangenbehartiging zorgt Sociare zelf en via SCWITCH mee voor een aanbod op maat van de organisaties van onze sector. Ook daarover houden we je tijdig op de hoogte. De wijzigingen gaan gepaard met een ruime overgangsperiode.