Educatief verlof: loonplafond stijgt

donderdag 07/09/2017

,Voor het schooljaar 2017-2018 is het maximum te betalen loon voor een voltijder waarschijnlijk 2871 euro. Een stijging van 56 euro in vergelijking met vorig schooljaar wat overeenkomt met een indexaanpassing. Dat voorziet een ontwerp van kb waarmee de Nationale Arbeidsraad akkoord ging. Op 29 september keurde ook de Ministerraad dit ontwerp goed.

Je paste het loonplafond van 2815 euro dit schooljaar al toe? Dan moet je binnenkort het verschil tussen het vorige en het nieuwe loonplafond voor de al betaalde uren educatief verlof bijpassen. Enkel als de voorziene stijging er ook werkelijk komt uiteraard. We houden je op de hoogte.

Meer info over de regeling betaald educatief verlof vind je hier.

Bron: NAR-advies, nummer 2046 van 18 juli 2017 – ontwerp van kb – schooljaar 2017-2018, persbericht Ministerraad 29 september 2017.