Educatief verlof: loonplafond stijgt

donderdag 07/09/2017

Voor het schooljaar 2017-2018 (1 september - 31 augustus) is het maximum te betalen loon voor een voltijder 2871 euro. Een stijging van 56 euro in vergelijking met vorig schooljaar wat overeenkomt met een indexaanpassing. 

Je paste het loonplafond van 2815 euro dit schooljaar al toe? Dan moet je binnenkort het verschil tussen het vorige en het nieuwe loonplafond voor de al betaalde uren educatief verlof bijpassen. 

Meer info over de regeling betaald educatief verlof vind je hier.

Bron: KB 17 december 2017 van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, Staatsblad 5 januari 2018