Speed pedelec gelijkgesteld met fiets

vrijdag 15/12/2017

Naast de gewone fiets en de standaard elektrische fiets, die tot 25 km/uur haalt, bestaan er ook speed pedelecs. Dat zijn uiterst snelle elektrische fietsen die 45 km/uur halen. Recent werden die fiscaal gelijkgesteld met de fiets. Ook de gelijkstelling voor RSZ is op komst.  

Volgens de wegcode worden de speed pedelecs gelijkgesteld met bromfietsen. Ook fiscaal en sociaal waren ze verschillend van de fiets. Daar komt nu verandering in: een wet stelt de speed pedelec fiscaal gelijk met een fiets. Een kb is op komst om de speed pedelec ook wat betreft sociale bijdragen gelijk te stellen met de fiets.

Je kunt dus voortaan een fiscaal-vrije fietsvergoeding van maximaal 0,23 euro per afgelegde kilometer geven voor werknemers die zich verplaatsen met een speed pedelec. 

Over de rsz-behandeling van de vergoeding bestaat eindelijk duidelijkheid: het koninklijk besluit dat de rsz-vrijstelling regelt, is op komst.

Vanaf publicatie van dat kb ben je in PC 329.01 verplicht om een fietsvergoeding te geven voor de effectief afgelegde kilometers woon-werkverkeer met een speed pedelec. We houden je op de hoogte via dit nieuwsbericht.

Bron: Wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen I, Staatsblad 10 november 2017; Ontwerp van KB tot wijziging van artikel 19, § 2 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders