Voordelen alle aard: nieuwe forfaits voor gratis verwarming en elektriciteit

maandag 20/03/2017

Er gelden forfaits voor de schatting van de belastbare voordelen van alle aard wanneer een werkgever aan een werknemer gratis elektriciteit of verwarming verstrekt. 

Fiscus

Gratis verstrekking van verwarming en elektriciteit

Bij de forfaitaire schatting van het voordeel van alle aard bij de gratis verstrekking van verwarming en elektriciteit maakt de fiscus een onderscheid tussen ‘leidinggevend personeel en bedrijfsleiders’  en ‘andere verkrijgers’.

Voordeel van alle aard

Inkomstenjaar 2016

Inkomstenjaar 2017

Gratis verwarming leidinggevend personeel en bedrijfsleiders

1910 euro

1950 euro

Gratis verwarming andere verkrijgers

860 euro

880 euro

Gratis elektriciteit (niet voor verwarming) leidinggevend personeel en bedrijfsleiders

950 euro

970 euro

Gratis elektriciteit (niet voor verwarming) andere verkrijgers

430 euro

440 euro

Fiscale fiche 281.10

Vermeld het voordeel alle aard ook op de fiscale fiche 281.10. Is de eigen bijdrage van de werknemer even hoog als het belastbare voordeel alle aard? Dan is er geen voordeel en vermeldt u het ook niet op de fiscale fiche.

 

Sociale zekerheid

 

Gratis verwarming en elektriciteit

De voordelen in natura, toegekend aan een conciërge, worden geraamd tegen een bedrag dat overeenstemt met de courante waarde. De RSZ baseert zicht daarbij op de forfaitaire schatting die de fiscus toepast. 

 

Met betrekking tot de verwarming- en elektriciteitskosten van andere werknemers, berekent men de sociale bijdragen op de werkelijke waarde.