Referentie-CO₂-coëfficiënt 2018 voor bedrijfswagens

vrijdag 12/01/2018

De referentie-CO₂-coëfficiënt wordt jaarlijks bij kb vastgelegd en bedraagt in 2018 5,5% voor een CO₂-uitstoot van:

  • 86 gr/km voor dieselvoertuigen
  • 105 gr/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor

Als de CO₂-uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO₂-gram (met een maximum van 18%). Ligt de CO₂-uitstoot lager dan deze referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO₂-gram (met een minimum van 4%).

 

Meer informatie over de bedrijfswagen vindt u op www.sociare.be, Informatie & Advies,, loon en kostenvergoedingen, loon, syllabus of klik hier

 

Bron: Koninklijk besluit van 13 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, Staatsblad 19 december 2017.