Laatste prognose indexaanpassing

dinsdag 05/12/2017

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau dat er in 2017 en 2018 geen overschrijding van de spilindex, door de afgevlakte gezondheidsindex, zal plaatsvinden.

Elke eerste dinsdag van de maand actualiseert het Planbureau zijn vooruitzichten (behalve in juli en augustus).

Bron: Federaal Planbureau