Outplacement

dinsdag 18/07/2017

Wanneer heeft een werknemer recht op outplacement? Wanneer moet je als werkgever het outplacement aanbieden? En wanneer moet de werknemer het aanbod aanvaarden? Het antwoord op die en andere vragen in verband met outplacement lees je hier. 

Schema toelichting outplacement

Je moet outplacement aanbieden aan elke werknemer waarvan je de arbeidsovereenkomst beëindigt met een opzeggingstermijn of een opzegvergoeding van minstens 30 weken. En aan bepaalde 45-plussers met een kortere opzeggingstermijn of opzegvergoeding doe je een aanbod volgens de vroegere regels. Je krijgt hier een antwoord tal van vragen bij het verplichte outplacement. 

 

 

Outplacement algemene regeling: werknemers met opzeg van minstens 30 weken

Outplacement bijzondere regeling :
Bepaalde werknemers vanaf 45 jaar die niet onder algemene regeling vallend

 

Ontslag met opzeggingsvergoeding

Ontslag met opzeggingstermijn

 

Wanneer heeft de werknemer recht op outplacement?

Werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd met opzegsvergoeding van minimum 30 weken.

Werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd met opzegstermijn van minimum 30 weken. 

 

Werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd met opzegtermijn of verbrekingsvergoeding en op ogenblik van het ontslag:

-   Min. 45 jaar + min. 1 jaar anciënniteit heeft

- Uitzondering: wanneer de de werknemer rustpensioen kan aanvragen. De wettelijke pensioenleeftijd voor werknemers is 65 jaar. 
Ontslag van werknemer met dsp-contract. 

 

Wanneer door je als werkgever het outplacementaanbod doen? 

Binnen 15 dagen na einde ao

Binnen 4 weken na aanvang opzeggingstermijn

Ten laatste 15 dagen na einde ao

Wanneer moet werknemer het aanbod aanvaarden? 

Binnen 4 weken na aanbod

Binnen 4 weken na aanbod

Binnen 1 maand na aanbod

Wanneer moet de werknemer een ingebrekestelling bezorgen aan de werkgever die geen outplacement aanbiedt? 

Binnen 39 weken (= 9 maanden) na verstrijken termijn van 15 dagen na einde ao t.g.v. ontslag met opzeggingsvergoeding.

Binnen 1 maand na verstrijken termijn van 15 dagen na einde ao t.g.v. ontslag met opzeggingstermijn.

Binnen 1 maand na verstrijken termijn van 15 dagen na einde ao  t.g.v. ontslag met opzeggingstermijn (OF)

Binnen 9 maanden na verstrijken termijn van 15 dagen na einde ao t.g.v. ontslag met opzeggingsvergoeding. 

Wanneer moet je na ontvangst van de ingebrekestelling het aanbod doen? 

Binnen 4 weken na ingebrekestelling

Binnen 4 weken na ingebrekestelling

Binnen 1 maand na ingebrekestelling

Wanneer moet de werknemer die een nieuwe job heeft en die job verliest de verderzetting van het outplacement aanvragen? 

Binnen 4 weken na jobverlies

Binnen 4 weken na jobverlies

Binnen 1 maand na jobverlies

 

Binnen 3 maanden na einde ao bij vorige wg (na verkorte tegenopzegging)

Wanneer moet je als werkgever het aanbod doen na aanvraag na jobverlies? 

Binnen 15 dagen na aanvraag wn

Binnen 15 dagen na aanvraag wn

Binnen 15 dagen na aanvraag wn

Wat moet de duur, waarde / kost zijn van de outplacementbegeleiding?

-      60 uur

-      min. 1/12 jaarloon van kalenderjaar voor ontslag (min. 1800 euro – max. 5500 euro)  pro rata bij deeltijders

-      aftrek 4 weken loon bij aanvaarding wn

-      60 uur

Niets bepaald

Welke fases kent een begeleiding? 

-        20 uur eerste 2 maanden na aanvang

-        20 uur volgende 4 maanden

-        20 uur laatste 6 maanden

 

Totaal: max. 12 maanden

Niets bepaald

-        20 uur eerste 2 maanden na aanvang

-        20 uur volgende 4 maanden

-        20 uur laatste 6 maanden

 

Totaal: max. 12 maanden

 

 Overige tips en aandachtspunten? 

 • een overzicht van outplacementaanbieders uit de sector vind je hier
 • kom met het outplacementbureau overeen dat zij pas bij de start van elke fase die fase factureren, bij een voortijdig einde voorkom je zo dat je voor een fase betaalt die de werknemer niet opstart
 • bij elk ontslag moet je zeker volgende zaken in het oog houden: 
  Is de werknemer beschermd tegen ontslag? Een overzicht van werknemers beschermd tegen ontslag vind je hier. 
  Heeft de werknemer recht op swt? Is de werknemer 56 en ben je van plan hem te ontslaan? Contacteer ons om zeker te zijn dat er geen recht is op swt? 
  Hou rekening met de antidiscriminatiewetgeving
  Bereid je voor op de vraag van de werknemer naar motivering van het ontslag, bouw zo nodig een dossier op met bv. verslagen van functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, waarschuwingen. 

Uitgebreide informatie over einde arbeidsovereenkomst vind je hier