FAQ: Welke afwezigheden verlengen de opzegtermijn?

dinsdag 18/07/2017

Schema afwezigheden die de opzeggingstermijn al dan niet verlengen bij opzeg door werkgever

Welke afwezigheden verlengen de opzeggingstermijn bij een ontslag die jij als werkgever gaf? Een antwoord vind je in onderstaand overzicht.  

 

Afwezigheden die de opzeggingstermijn opschorten 

Afwezigheden die de opzeggingstermijn NIET opschorten

 • collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie
 • individuele vakantiedagen
 • extrawettelijke vakantiedagen (bv. extra verlofdagen 35-44jaar)
 • anciënniteitsverlof
 • zwangerschaps- en bevallingsrust (incl. periode van 8 weken verlofdagen postnatale rust), profylactisch verlof en lactatieverlof
 • voorlopige hechtenis
 • arbeidsongeschiktheid wegens (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval
 • inhaalrustdagen voor meer- en overuren boven de voltijdse wekelijkse arbeidsduur
 • volledige schorsing ingevolge ouderschapsverlof, verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid of palliatief verlof
 • volledig tijdskrediet
 • tijdelijke werkloosheid
 • betaalde feestdagen
 • verlof om dwingende reden
 • kort verzuim
 • vaderschaps- en geboorteverlof
 • adv-dagen
 • vrije dagen in het kader van deeltijds tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid of palliatief verlof
 • sollicitatieverlof
 • toegestane en onwettige afwezigheid
 • educatief verlof
 • compensatierust voor flexibel werk (20%) en overwerk (omgezette toeslag 50 of 100%)
 • arbeidsvrijstelling, bv. voor oudere werknemers
 • definitieve hechtenis
 • afwezigheidsdagen ten laste van het ziekenfonds i.k.v. gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

 

 

 

 Overige tips en aandachtspunten bij einde arbeidsovereenkomst

 • controleer vooraleer je de opzeg geeft of de werknemer niet beschermd is tegen ontslag. Sommige werknemers mag je nl niet ontslaan of enkel omwille van bepaalde redenen of na het volgen van een bepaalde procedure. De sancties kunnen anders hoog oplopen
 • ga na of je al dan niet een outplacement moet aanbieden, deze faq geeft een antwoord. Een overzicht van outplacementaanbieders uit de sector vind je hier
 • Heeft de werknemer recht op swt? Is de werknemer 56 en ben je van plan hem te ontslaan? Contacteer ons om zeker te zijn dat er geen recht is op swt? 
 • Hou rekening met de antidiscriminatiewetgeving
 • Bereid je voor op de vraag van de werknemer naar motivering van het ontslag, bouw zo nodig een dossier op met bv. verslagen van functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, waarschuwingen. 

Uitgebreide informatie over einde arbeidsovereenkomst vind je hier

Gebruik altijd onze modeldocumenten. Contacteer ons ook op info@sociare.be