Feestdagen 2018 en vervangingsdagen: deadline collectieve planning 15 december 2017

dinsdag 31/10/2017

De 10 wettelijke feestdagen voor 2018 zijn als volgt: 

 

 Nieuwjaar

 maandag 1 januari 2018

 Paasmaandag

 maandag 2 april 2018

 Dag van de Arbeid

 dinsdag 1 mei 2018

 Hemelvaartdag

 donderdag 10 mei 2018

 Pinkstermaandag

 maandag 21 mei 2018

 Nationale feestdag

 zaterdag 21 juli 2018

 Maria Hemelvaart

 woensdag 15 augustus 2018

 Allerheiligen

 donderdag 1 november 2018

 Wapenstilstand

 zondag 11 november 2018

 Kerstmis

 dinsdag 25 december 2018

Sommige feestdagen vallen in een weekend. Je moet als werkgever die feestdagen vervangen door een andere dag in hetzelfde jaar. Dat kun je op verschillende manieren regelen: 

  • Vrij opnemen: bepaalt je arbeidsreglement of een akkoord met de werknemers dat de werknemers de vervangingsdagen vrij mogen nemen, dan moet je niets doen. 
  • Eerstvolgende maandag: is er geen vrije keuze en vind je het goed dat de vervangende feestdag verschuift naar de eerstvolgende maandag, dan moet je ook niets doen.  
  • Collectieve planning: mogelijk is er een betere bestemming voor die feestdagen in het weekend: bv. een brugdag op vrijdag 2 november 2018. Dan moet je die vervangingsdag collectief vastleggen. In dat geval dien je vóór 15 december 2017 een akkoord sluiten met de werknemers over de vervangingsdag. Is er een ondernemingsraad in uw organisatie, dan kan die erover beslissen. Zoniet, dan kan je een akkoord sluiten met de vakbondsafvaardiging. Bij gebreke van (akkoord met de) vakbondsafvaardiging kan je met de werknemers een akkoord sluiten over de vervangende feestdagen. Als dat laatste ook niet lukt, dan kan het met elke werknemer individueel.  Je voegt het bericht met het akkoord over de overeengekomen vervangingsdag toe als bijlage bij het arbeidsreglement. Daarvoor moet je de wijzigingsprocedure arbeidsreglement niet volgen, maar in principe moet je wel binnen 8 dagen een afschrift bezorgen aan de arbeidsinspectie. Je hangt het bericht ook vóór 15 december 2017 uit.

De vervangende feestdag krijgt wettelijk het karakter van een betaalde feestdag. Wie op een vervangende feestdag in dienst is, heeft er recht op. Of de werknemer al of niet in dienst was of zal zijn op de datum van de vervangen feestdag is totaal irrelevant. 

> Meer informatie over feestdagen en een model voor het vastleggen van de vervangingsdag