Disclaimer en Privacyverklaring

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing www.sociare.be.
Hieronder kan je een beknopte weergave en disclaimer terugvinden.

Klik hier om het volledige privacy beleid terug te vinden.
Klik hier om het volledige cookie beleid terug te vinden.

Gebruik van de Sociare website

De informatie op www.sociare.be is bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Gebruik van teksten en beelden voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits een correcte bronvermelding: 'Bron: Sociare, socioculturele werkgeversfederatie, www.sociare.be'

Sociare stelt de website zorgvuldig samen en onderhoudt die ook zorgvuldig. Bronnen zijn de wetgeving en andere betrouwbaar geachte bronnen. Sociare doet er alles aan om die informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen we de juistheid en actualiteit van de informatie niet 100% garanderen. Elk geval is specifiek en in zijn context te bekijken.
Ook wat betreft de interpretatie en toepassing van de wetgeving, maakt Sociare gebruik van betrouwbaar geachte bronnen zoals eerdere rechtspraak en rechtsleer. Maar we kunnen de beoordeling van rechtbanken en hoven, die soeverein oordelen, niet voorspellen.
Bedenkingen of twijfels bij de informatie, kunt u laten weten aan info@sociare.be.
Leden van Sociare kunnen met hun specifieke vragen en gevallen terecht op info@sociare.be.

Informatie van derden, producten en diensten

Bij onze informatie linken wij soms door naar websites van derden, producenten en diensten. Ook die informatie volgen wij zo goed mogelijk op. Sociare is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.
Hebt u ergens een link ontdekt die niet meer werkt of waarvan u de juistheid betwijfelt? Laat het weten aan info@sociare.be.

Privacy

Sociare hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Een deel van de informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Maar om toegang tot alle informatie te krijgen, vragen we u zich te registreren en om persoonlijke informatie te geven. In dat geval behandelen wij die gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste informatie online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden dus niet bekendgemaakt aan derden noch worden zij aangewend voor direct-marketingdoeleinden. U hebt altijd toegang tot uw persoonsgegevens en kan de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Het volstaat daartoe contact op te nemen via het emailadres info@sociare.be. Sociare treft de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

De Sociare website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt . De code die in de cookie verwerkt is, maakt het mogelijk de PC te herkennen bij een volgend bezoek en de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Tenslotte maakt de website occasioneel gebruik van 'pop-ups'.

Wijzigingen

Sociare behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brussel.