Wet Relancewet wil ‘de-connectie’ bespreekbaar maken

maandag 09/04/2018

Wet Relancewet maakt ‘de-connectie’ bespreekbaar 

Wordt er in jouw organisatie ook flexibel gewerkt dankzij het internet en mobiel bellen? Deze medaille heeft ook een keerzijde: werknemers blijven mogelijk langer ‘in connectie’ met het werk, de recente wet relance maakt daarom de-connectie bespreekbaar. 

De wet voegt geen werkelijk 'recht op de-connectie' toe aan de Belgische wetgeving maar creëert de mogelijkheid om deze problematiek bespreekbaar te maken in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Op regelmatige tijdstippen – op verzoek van de werknemersvertegenwoordigers in het CPBW – moet je als werkgever hierover overleg organiseren. De wet bepaalt geen vaste tijdstippen, maar laat het initiatief aan de sociale partners in de organisatie. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn deze thematiek te bespreken wanneer er in de organisatie een toename is van het aantal werknemers die telewerken of wanneer werknemers van de organisatie een smartphone of laptop ter beschikking gesteld krijgen.

Op basis van het overleg kan het CPBW voorstellen formuleren aan de werkgever. Die voorstellen kunnen geconcretiseerd worden in het arbeidsreglement of in een organisatiecao.

Bron: Wet  betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie